Type bedrijf
Herenmodezaak (midden en hoge segment)

Achtergrond
De ondernemer runt het bedrijf hands-on. Hij heeft een bedrijfsleider in dienst op de verkoopvloer en zijn rechterhand is iemand die de administratie en de goederenontvangst regelt. Het bedrijf maakt een omzet van circa twee miljoen euro. Zowel de logistiek als de boekhouding zijn geautomatiseerd. De inkoop concentreert zich hoofdzakelijk rond de twee seizoenen (zomer en winter) maar er wordt ook aanvullend ingekocht op basis van trends en klantbehoefte.

Hulpvraag
Hoe kan ik het inkoopproces verder professionaliseren zodat ik meer rendement haal uit de omzet?

De aanpak van MC
Samen met de adviseurs van MC is er gekeken naar de historische gegevens van de afgelopen drie zomerseizoenen met betrekking tot de omzet, de brutowinst, leveringen en voorraden. Op basis van die gegevens is een totaalanalyse gemaakt op merk en op artikelgroep. Deze analyse is vervolgens gebruikt om de omzetverwachting voor het volgende seizoen te kunnen bepalen. Daarbij zijn ook de marketingplannen, de personeelsplanning en eventuele uitbreiding- en investeringsplannen in ogenschouw genomen. Vervolgens is op basis van de doelstellingen voor doorverkoop en de marges een inkoopbudget voor het totaal uitgewerkt per artikelgroep en per merk. Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen voorkoopbudget, bijkoopbudget, actuabudget en nabestellingen. In een latere fase hebben de opdrachtgever en MC specifieke formulieren ontwikkeld voor de uitwerking per merk en artikelgroep. Deze dienen als richtsnoer bij de invulling van het budget per merk op het moment van inkopen.

Resultaat: de ondernemer kan met het geprofessionaliseerde inkoopproces de realisatie op totaalniveau vastleggen en direct inzicht blijven houden in het benutten van het budget.

Go To Top