In de afgelopen bijna dertig jaar hebben de adviseurs van Management Centrum veel kennis en ervaring opgebouwd in de technische sector in het algemeen en de metaal in het bijzonder. De ontwikkelingen in deze branche volgen we op de voet. Op die manier zijn we in staat een brug te slaan tussen bedrijfseconomische theorie en de dagelijkse praktijk in de metaalsector.

De kennis van de sector, maar vooral ook het intensieve contact dat we onderhouden met ondernemers in de branche, vormen de toegevoegde waarde van onze adviezen. En we zijn gedreven. We willen continu verbeteren. Dat komt tot uiting in de diensten die we door de jaren heen hebben ontwikkeld specifiek voor de metaalsector.

Onze diensten en producten voor de metaalbranche
U kunt bij ons terecht voor:

  • bedrijfsoverdracht
  • doorlichting van strategie, markt, organisatie, cultuur en systemen (quick scan)
  • begeleiding bij het maken van een strategisch plan
  • waardering: realistische waarderen in het kader van investeringsbeslissingen
  • aan- en verkoop
  • personeelsbeleid

Cursussen en discussieleiding
Voor groepen ondernemers organiseert MC bijeenkomsten met als doel van elkaar te leren en het bedrijf te professionaliseren. Op die manier blijven wij en u scherp en maken we de verbinding tussen managementtheorie en praktijk.

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten in de branche:

Joost Kunst
Peter van Peer

Go To Top