Uneto-VNI heeft door Management Centrum een conjunctuurenquête specifiek voor de installatiebranche laten ontwikkelen over de behoefte aan werk en montagecapaciteit.Hiermee wordt aangesloten op nationaal overkoepelend onderzoek, de Conjunctuurenquête Nederland, COEN (een samenwerking van CBS, EIB, MKB Nederland, VNO-NCW en KvK Nederland).

Deze enquête is uitgezet onder ruim 600 leden van Uneto-VNI.

Wat houdt het basisonderzoek in?
Het basisonderzoek geeft een beeld van hoe goed u bedrijf het doet in vergelijking met het gemiddelde in de branche. Deze vergelijking kunt u maken met behulp van het individuele rapport dat u krijgt toegestuurd. Zo kunt u precies zien hoe uw bedrijf ervoor staat en waar uw opbrengsten en kostenposten verschillen met het gemiddelde.

Wat houdt het verdiepend onderzoek in?
Als ondernemer is het goed om te weten hoe uw bedrijf presteert ten opzichte van vergelijkbare bedrijven. Natuurlijk heeft u wel een gevoel over hoe het gaat met uw bedrijf, maar het is altijd prettig te weten of uw gevoel ook klopt met de werkelijkheid. Vergelijken van bedrijfsprestaties is een handig middel om te kijken of uw gevoel klopt. Bij het bedrijfsvergelijkend onderzoek komen verschillende bedrijfscijfers aan bod die in totaal een beeld geven over de ‘financiële fitheid’ van uw bedrijf.

Het verdiepende onderzoek vraagt gedetailleerdere informatie en biedt u daarom meer aanknopingspunten om uw bedrijfsprestaties te vergelijken en te verbeteren. Naast de eerder genoemde bedrijfscijfers zit het verschil er met name in dat er naar meer kostensoorten wordt gekeken en dat er naast de gedetailleerde exploitatiecijfers ook op balansniveau wordt vergeleken. Deelname aan dit onderzoek kost € 400,-. UNETO-VNI betaalt hiervan de helft zodat voor u de kosten in totaal € 200,- bedragen.

Go To Top