Uneto-VNI heeft door Management Centrum een conjunctuurenquête specifiek voor de installatiebranche laten ontwikkelen over de behoefte aan werk en montagecapaciteit.Hiermee wordt aangesloten op nationaal overkoepelend onderzoek, de Conjunctuurenquête Nederland, COEN (een samenwerking van CBS, EIB, MKB Nederland, VNO-NCW en KvK Nederland).

Deze enquête is uitgezet onder ruim 600 leden van Uneto-VNI.

Wat is het resultaat en wat hebt u eraan?

De uitslag van de enquête geeft per marktgebied een goed beeld van:

  • De ontwikkeling van het prijsniveau en de omzet
  • Het scoringspercentage van de offertes
  • De omvang van de orderportefeuille
  • De behoefte aan inleencapaciteit
  • Wat uw collega's in de branche verwachten van de ontwikkelingen in het komende kwartaal.

 

Go To Top