De wereld is veranderlijk. De economie is de laatste jaren grillig. Er is veel aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing en ook de vergrijzing in de samenleving vraagt om bouwkundige oplossingen. De bouwsector staat over de gehele linie onder druk. De nieuwbouw stagneert. De financiering van bouwprojecten wordt steeds lastiger nu de banken steeds kritischer zijn bij het ter beschikking stellen van financiering

De adviseurs van Management Centrum zijn thuis in de bouw en helpen bouwers bij het verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsvoering. Waar is uw bedrijf sterk in? Welke klanten bedien ik wel en welke niet? Hoe passen we de organisatie aan? Met het beantwoorden van deze en vele andere vragen, leggen we een sterker fundament voor uw bedrijf.

De beste bouwers weten wat zich in de omgeving afspeelt en spelen daar proactief op in. Zij zijn smart en simpel: de organisatie is ingericht om bovengemiddeld resultaat te kunnen behalen.

De werkzaamheden van Management Centrum in de bouw zijn gevarieerd en gaan altijd uit van het perspectief van de ondernemer.

Onze diensten en producten voor de bouw


  • strategische advies bij het schrijven van bedrijfsplannen 
  • advies over ontwikkelingen in de markt en hoe daar op in te spelen
  • bedrijfsdoorlichting 
  • sturen op uren
  • budget- en benchmarkonderzoek 
  • aan- en verkoop 
  • personeelsbeleid 
  • benchmarkonderzoek

Meer weten?


Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten in de branche:

Ernest Boer
Peter van Peer
Ger Zwartendijk

 

Go To Top