De wereld is veranderlijk. De economie is de laatste jaren grillig. Er is veel aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing en ook de vergrijzing in de samenleving vraagt om technische oplossingen. De bouwsector staat over de gehele linie onder druk. De nieuwbouw stagneert. Daar heeft ook de installatiebranche mee te kampen.

De installatiebranche is zeer dynamisch. De “installed base” en daarmee ook de vraag om technisch beheer en het renoveren van installaties neemt juist toe.

De adviseurs van Management Centrum zijn thuis in de installatiebranche en helpen installateurs bij het verbeteren en optimaliseren van de bedrijfsvoering. Waar is uw bedrijf sterk in? Welke klanten bedien ik wel en welke niet? Hoe passen we de organisatie aan? Met het beantwoorden van deze en vele andere vragen, leggen we een sterker fundament voor uw bedrijf.

De beste installateurs weten wat zich in de omgeving afspeelt en spelen daar proactief op in. Zijn smart en simpel: de organisatie is ingericht om bovengemiddeld resultaat te kunnen behalen.

De werkzaamheden van Management Centrum in de installatiebranche zijn gevarieerd en gaan altijd uit van het perspectief van de ondernemer.

Onze diensten en producten voor de installatiebranche


• strategische advies bij het schrijven van bedrijfsplannen
• advies over ontwikkelingen in de markt en hoe daar op in te spelen
• bedrijfsdoorlichting
sturen op uren
• budget- en benchmarkonderzoek
• aan- en verkoop
• personeelsbeleid
benchmarkonderzoek

Meet weten?

Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten in de branche:

Ernest Boer
Peter van Peer
Ger Zwartendijk

Go To Top