Een bedrijf leiden onder grimmige omstandigheden is geen sinecure. Hoe signaleert u of er sprake is van de behoefte om snel en ingrijpend de koers te verleggen omdat u anders de controle verliest over uw bedrijf? Als de helling steil wordt heeft u geen tijd rustig te plannen, te testen of te experimenteren. Er moet onmiddellijk en ingrijpend worden gehandeld. Dat kan zijn op verschillende vlakken, maar meestal is het een combinatie van elementen die in het verleden onvoldoende aandacht hebben gekregen. Het doorvoeren van die veranderingen kost niet alleen tijd maar bovenal ook geld dat er vaak niet is.

We maken een korte scan van uw bedrijf en houden de spiegel aan u voor. We analyseren waar uw bedrijf nu staat en wat de alternatieven zijn. Vervolgens nemen we u bij de hand en ondernemen gericht actie op die gebieden die onder moeilijke omstandigheden de meeste aandacht verdienen.

Bij het overwinnen van een steile helling moeten de volgende stappen gezet worden:

1. Korte scan uitvoeren: Waar staat u en wat zijn de alternatieven.

2. Koers bepalen: Op basis van de scan te ondernemen acties en uitzetten tijdlijn;

3. Primair proces, ondersteunend proces en organisatiestructuur verbeteren: Hoe verdient u geld? Waar kan het efficiënter en effectiever?

4. Vinger aan de pols houden bij het team en oog hebben voor de organisatiecultuur: Wie trekken de kar en hoe krijgen we iedereen mee?

5. Financiering behouden, financiële prognoses en managementinformatie op orde brengen. De financiële onderbouwing van plannen en acties is een belangrijke basis voor beslissingen van directie en aandeelhouders en het betrokken houden van de bank en andere financiers.

Klik voor nadere informatie op onze brochure: Ondernemen berg op: overwinnen van een steile helling

Go To Top