Een voornemen om een bedrijf te kopen of te verkopen komt vaak voort uit de ondernemersstrategie of uit ontwikkelingen in uw persoonlijke leven. Zo’n koop of verkoop is niet zomaar iets. Het is een belangrijk beslispunt voor uw bestaande onderneming of voor uzelf. De beslissingen die u neemt, kunnen van grote invloed zijn. Daarom is het belangrijk om heldere doelstellingen te formuleren die stroken met uw bedrijfsdoelstellingen of met uw persoonlijke doelstellingen.

Management Centrum heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee we ondernemers kunnen helpen bij het kopen of verkopen van een bedrijf. Dat doen we samen met u in zeven stappen:

In zeven stappen kopen of verkopen:

1. Doelstellingen formuleren
2. Vaststellen plan van aanpak

Wanneer de doelstellingen helder en eenduidig zijn, bepalen we samen met u een marsroute. Die bestaat uit de volgende stappen:

3. Inventarisatiefase
4. Zoeken naar kandidaten
5. Onderhandelen
6. Begeleiden bij de due diligence
7. Opstellen contract

In het geval van de koop van een bedrijf ligt er de niet geringe uitdaging om de doelen die u uzelf bij de overname heeft gesteld ook daadwerkelijk te behalen. Dan hebben we het over omzet- en winstdoelstellingen, maar ook over het realiseren van synergievoordelen.
In onze visie is een bedrijf kopen pas echt afgerond als de integratie binnen uw bestaande bedrijf succesvol genoemd kan worden.

Klik voor nadere informatie op onze brochures: Het verkoopproces, Het koopproces en Post-deal integratie

Go To Top