Iedere onderneming moet waarde toevoegen om bestaansrecht op langere termijn te kunnen waarborgen. Een bedrijf voegt waarde toe aan het materiaal en de diensten van derden die worden ingekocht. Met eigen en ingeleende mensen wordt aan de ingekochte goederen en diensten door de organisatie waarde gecreëerd.

Onderzoek heeft aangetoond dat 50% van alle bedrijven niet over voldoende gegevens beschikt om het eigen functioneren te kunnen beoordelen. Benchmarking kan hierin een belangrijke bijdrage leveren. Dat zien de meeste ondernemers ook wel. Het grote probleem is vaak: waar vind ik de actuele gegevens van mijn concurrenten? Die vraag kan worden beantwoord door bijvoorbeeld brancheorganisaties. Die kunnen een grote rol spelen als initiator van een benchmark.

De adviseurs van Management Centrum voeren al sinds jaar en dag, binnen verschillende branches, zulke benchmark-onderzoeken uit. Belangrijke succesfactoren daarbij zijn de onderlinge vergelijkbaarheid en het waarborgen van vertrouwelijkheid.

Een paar voorbeelden:

Bedrijfsvergelijkend onderzoek
We vergelijken de eigen bedrijfsprestaties met het gemiddelde van de branche en nemen daarin op:


• omzetanalyse/ kostenstructuur/ rendement
• productiviteit
• ziekteverzuim

Salarismonitor
We vergelijken arbeidsvoorwaarden zoals:

• brutosalaris per functie
• personeelsopbouw
• secundaire arbeidsvoorwaarden

Vergelijken in verrijken
Management Centrum heeft ruim 35 jaar ervaring met het uitvoeren van bedrijfsvergelijkende onderzoeken. Wij zorgen er altijd voor dat branche-informatie actueel is. Daar doen zowel u als uw leden voordeel mee. We brengen u graag in contact met één van onze klanten. Dan hoort u van hen wat de waarde van deze onderzoeken is voor hun branche.

Klik voor nadere informatie op onze brochure: brainstormsessie benchmark

Go To Top