Iedere onderneming moet waarde toevoegen om bestaansrecht op langere termijn te kunnen waarborgen. Een bedrijf voegt waarde toe aan het materiaal en de diensten van derden die worden ingekocht. Met eigen en ingeleende mensen wordt aan de ingekochte goederen en diensten door de organisatie waarde gecreëerd.

Een installateur moet vier zaken onder controle houden om waarde toe te voegen:

1. hoe goed kan ik mijn diensten verkopen?
Ben ik in staat om de maximale prijs voor mijn werk te vragen? Geef ik niet te snel iets weg aan mijn opdrachtgever? Kortom: ben ik een goede verkoper?
• Bekijk de exploitatierekening, maakt u genoeg winst?
• Vergelijk de toegevoegde waarde in procenten? Wijkt het veel af van het gemiddelde?
• Bekijk de kengetallen toegevoegde waarde per man en per monteur, wat zijn de verschillen?

2. hoe goed kan ik inkopen?
Ben ik in staat om scherp in te kopen? Dit houdt meer in dan alleen een goedkope inkoopprijs. Zijn er alternatieve producten of oplossingen in de markt die mij tijd of geld besparen. Kortom: ben ik een goede inkoper?
• de vragen bij punt 1 gelden ook voor de inkoop.

3. hoe goed kan ik organiseren?
Een groot risico voor installatiebedrijven is het overschrijden van uren. Kun je slimmer werken? Kunnen monteurs meer uren productief zijn? Kun je de risico’s van urenoverschrijding beperken?
Een installateur die de opbrengst van zijn uren weet te vergroten, verhoogt de toegevoegde waarde.
• Bekijk in de exploitatierekening de verhouding van de monteurslonen in percentage van de toegevoegde waarde.
• Wat is de verhouding tussen het directe en het indirecte personeel (personeelskengetallen)
• Wat is de omzet per kracht en per monteur? (kengetallen)
• Wat is de toegevoegde waarde per kracht en per monteur?

4. hoe goed bewaak ik mijn kosten?
80 % van de operationele kosten van een bedrijf zijn loonkosten. Meer dan de helft hiervan heeft betrekking op montagepersoneel. Slechts 20% van de operationele kosten zijn overige kosten.
• Wat zijn de verhoudingen van de kosten in percentage van de toegevoegde waarde? Wijkt dat af van het gemiddelde?
• Wat zijn de gemiddelde loonkosten per man/ per monteur en indirecte kracht?
• Wat bedraagt het kostprijsuurloon van de monteur?


Neem rustig de tijd om het rapport met uw MT, partner of adviseurs te bespreken. Analyseer wat de redenen zijn van de afwijkingen van het gemiddelde. Bespreek wat goed gaat en wat verbetering behoeft. Formuleer SMART doelstellingen en bespreek deze minstens een maal per maand. Integreer deze in uw managementrapportage.
Doe volgend jaar weer mee en ontdek de voortgang. We wensen u veel succes en wijsheid bij de bestudering van uw cijfers.

 

Go To Top