Een bedrijfsdoorlichting is bedoeld om de huidige staat van uw bedrijf goed in kaart te brengen. Daarvoor heeft MC een quick scan ontwikkeld. Met deze bedrijfsscan wordt uw huidige situatie in kaart gebracht. Zowel afzonderlijke onderdelen als de samenhang worden doorgelicht.


We beoordelen vijf hoofdgebieden: 


• visie en leiding
• markt en verkoop
• organisatie
• mensen
• financiën

De adviseurs van Management Centrum bestuderen uw bedrijf aan de hand van interne en externe informatie en door middel van interviews met sleutelfunctionarissen. Op die manier komen de sterktes en zwaktes van uw organisatie boven water. 

De ruime ervaring van onze adviseurs en de kennis die zij hebben van de branche leiden tot een heldere rapportage met daarin aan te pakken verbeterpunten en een plan van aanpak en prioriteitstelling die we uitgebreid met u bespreken. Daarna blijven we graag betrokken bij de uitvoering van het plan. Om te controleren of bij te sturen. Want we rapporteren om te verbeteren!

 Klik voor nadere informatie op onze brochure: Haal ik voldoende rendement met mijn bedrijf?

Go To Top