Fiscaal-juridische advisering betekent voor de fiscale adviseurs van Management Centrum altijd oplossingsgericht handelen. Daarin staat het ondernemingsresultaat altijd centraal. Wij doen niet aan fiscaal trapezewerk om het onderste uit de kan te halen, maar kijken met een nuchtere blik naar de onderneming en de belastingheffing om zo het rendement te verbeteren en de risico's te beheersen.

Onze fiscale adviseurs beschikken niet alleen over de nodige fiscale kennis en ervaring, zij onderscheiden zich ook door hun adviezen in de praktijk te implementeren. Geen dichtgetimmerde notities maar begrijpelijke adviezen. Dat maakt keuzes maken eenvoudiger. Is er eenmaal een keuze gemaakt dan klinkt onze uitwerking als een klok.

Ondersteuning van A tot Z

De centrale vraag bij fiscaal-juridische advisering is: hoe kan ik als ondernemer efficiënt aan alle regelgeving voldoen? Die vraag kunnen wij samen met u beantwoorden. Wij helpen u om kansen op het gebied van fiscale planning beter te benutten en fiscale verplichtingen na te leven. De fiscale wet- en regelgeving is nu eenmaal complex. Daardoor is het lastig de fiscale risico’s voor uw onderneming te beheersen. 

Wij ondersteunen u daarin van A tot Z. Onze adviseurs beschikken over praktijkervaring maar ook over diepgaande kennis van fiscaal-juridische wet- en regelgeving.

Bijzondere gebeurtenissen

Naast de dagelijkse fiscale advisering, is MC ook actief in het adviseren bij bijzondere gebeurtenissen in de ondernemingscyclus. Denk daarbij aan bedrijfsopvolging, verkoop van de onderneming, fusies en overnames. Het beginpunt ligt in die gevallen vaak bij een grondige fiscale analyse en een stappenplan om voor ondernemer en onderneming het beste resultaat te behalen.

Go To Top