U heeft een onderneming overgenomen. De overname is een feit. Nu komt het erop aan dat de ‘waarde’ die u daarbij heeft verworven zich ook materialiseert. De adviseurs van Management Centrum helpen u bij een gestructureerde en planmatige integratie van de onderneming die u heeft overgenomen. Toekomstgericht en met het oog op waardecreatie

1+1 is meer dan 2
Snelle en soepele integratie van twee organisaties één van de belangrijkste uitdagingen. De strategische doelstellingen van de nieuwe combinatie en het uitvoeren van het integratieproces zijn aspecten die voortdurend in de beeld gehouden dienen te worden. Als er sprake is van door u voorziene en betaalde synergievoordelen dan moet er immers van één plus één ‘meer dan twee’ gemaakt te worden.

Bij zo’n integratie hoort er aandacht te zijn voor zowel de harde als de zachte factoren. Door te werken met helder geformuleerde “harde” doelen en een goede planning ontstaat daar ruimte voor.

Het komt maar al te vaak voor dat een overname niet zoveel waarde creëert dan vooraf werd verwacht. De reden daarvoor is vaak het ontbreken van een goed economisch fundament. Daarom is het zo belangrijk om voorafgaand aan de deal de overwegingen die eraan ten grondslag liggen uit te werken in een synergiecase. Dat is de basis voor succes!

Management Centrum werkt bij overnames samen met u aan een synergiecase. Daarin worden de verwachte voordelen vastgelegd zodat er na de deal en tijdens het integratieproces kan worden gestuurd.

Onze aanpak
Onze aanpak bestaat uit drie stappen en is erop gericht snel grip te krijgen op de ‘hardere’ aspecten zodat de waarde niet weglekt:

• voorafgaand aan de deal: een synergiecase maken
• na de deal: integratieplan opstellen
• uitvoering van het integratieplan

Tijdens de uitvoering van het integratieplan staat sturen op de realisatie van de synergie centraal. Bijsturen doen we op basis van voortgangsrapportages die worden opgesteld door een op te richten stuurgroep.

Klik voor nadere informatie op onze brochure: Post-deal integratie  

Go To Top